Akreditimi

Qendrat e Akredituara të HCE

Qendra Shëndetësore e Ekselencës Ndërkombëtare ka filluar programin e akreditimit për vendet e tjera. Duke u bërë qendra e parë e akredituar e HCE në vendin tuaj, ju do të bashkoheni me një rrjet global të profesionistëve të shëndetësisë dhe do të ofroni shërbime me pagesë për pacientët në vendin tuaj dhe në të gjithë globin. Ekspertët e HCE do të punojnë ngushtë me ju dhe do të lehtësojnë akreditimin e HCE. Ju lutemi shihni më poshtë kërkesat minimale:

  • - Profesionistë shëndetësor: 20 + specialitete të ndryshme (radiologë, onkologë, kardiologë, patologë etj)
  • - Hapësira mesatare prej 250-300 m²,
  • - Hardware: pesë kompjutera, 2 TV me ekran të madh, telefona altoparlantë, mikroskop, kamera, mobilje të zyrës.
  • - Softueri do të mundësohet nga HCE International.
Akreditohuni
  1. 1. Na kontaktoni
  2. 2. Përmbushini kushtet
  3. 3. Fito akreditimin

Na kontaktoni

Copyright ©2017: Health Center of Excellence | Terms and Conditions | Privacy Policy